Семейство Berberidaceae /Киселтрънови/

 • Храсти или многогодишни тревисти растения [w]
 • Цветове: двуполови,единични или събрани в грозд
 • Околоцветник: прост с 4 кръга; вътрешните кръгове превърнати в нектарници
 • Тичинки: обикновено 4-9 рядко до 18.
  ✱ P3+3,+3,+3 A3+3,+3,… G1
 • Плод: ягода или кутийка.
 • Представители:
  • Berberis vulgaris /Обикновен кисел трън/[w]: храст с триделни бодли, образувани от листа
  • Machonia aquifolium /Джелолистна махония/[w]: декоративен храст от Северна Америка
  • Epimedium pubigerum /Пухесто горянче/[w]: многогодишна трева със сложни листа. Среща се в Странджа, рядък вид.
  • Leontice leontopetalum[w]: многогодишна трева с грудка, рядък вид
  • Nandina domestica [w] – отличава се по многочленния околоцветник, двуделния завръз, липсата на нектарници и морфологията на прашеца. По тази причина често е отделян в монотипно семейтво Nandinaceae.
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 04.12.2016 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти