Изменения на вегетативните органи във връзка с температурата

Стъблени и коренови метаморфози

(темата е разгледана в темите за метаморфози на корен и стъбло)    Въпрос:
  1. Направете анатомично сравнение на посочените метаморфозиСтоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължителноа>
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти