Оплождане при растенията

Оплождане

 • попадане на поленови зърна върху близалцето [l][l]
 • прорастване на полена – образуване на поленова тръбичка
 • нарастване на поленовата през тъканта на стълбчето и навлизане в плодника
 • достигане на върха на поленовата тръбичка до семепъпка
 • двата спермия се придвижват надолу и се изсипват в зародишната торбичка [видео][видео]

Оплождане при голосеменни

 • липсва зародишна торбичка
 • липсва диплоидна централна клетка
 • яйцеклетките са в архегонии
 • оплождането е единично (без образуване на ендосперм)

Двойно оплождане при покритосеменни

 • Единият спермий опложда яйцеклетката (образува се 2n зародиш), другият се слива с централното ядро (образува се 3n ендосперм)
 • От оплодената яйцеклетка се развива семе, от триплоидния ендосперм – хранителната тъкан необходима за изхранване при формиране на зародиша и по-късно за поникването му, а от стените на завръза се образуват стените на плода

Развитие на зародиша

 • Зиготата се удължава и с напречна преграда се разделя на две клетки: апикална (връхна) и базална (долна)
 • Апикална клетка: по-малка и богата на цитоплазма. Отначало се дели напречно, рядко надлъжно, а след това във всички направления и формира предзародиш (проембрио).
 • Базална клетка: по-голяма и бедна на цитоплазма. Дели се напречно и образува суспензор, който придвижва зародиша навътре в зародишната торбичка, за да се изхранва по-добре от хранителните вещества на ендосперма
 • При двусемеделни:
  • на върха на предзародиша се образуват две подутини, при което той придобива сърцевидна форма
  • подутините се превръщат в два семедела
  • между семеделите се залага връхната зародишна пъпка със зачатъци на стъбло и листа
 • При едносемеделни: на глобулата се образува само една подутина, от която се формира един семедел


  Въпрос:

 1. Каква е разликата в оплождането при голосеменни и покритосеменни?Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2024. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 09.01.2024 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти