Пластиди и митохондрии – строеж и функции

Общи характеристики


[видео]

 • Двойна мембрана
  • външна от еукариотен тип
  • вътрешна от бактериален тип
 • Енергетична функция – с тилакоиди или кристи (вътрешномембранни структури)
 • Полуавтономност – собствена ДНК и експресионен апарат (реплизоми, РНК-полимерази, рибозоми)
 • Бактериални характеристики: мембрани бактериален тип, 70s рибозоми
 • Ендосимбиотичен произход. Размножаване чрез просто делене.

Пластиди

  • Двойномембранни органели, характерни само за растителните клетки [w] [видео]
  • Основна функция: фотосинтеза – улавяне на слънчевата енергия и синтез на въглехидрати [видео]
  • Ендосимбиотичен произход
 • Класификация спoред оцветяването
  • Левкопласти: безцветни [w]
  • Хлоропласти[w]: с хлорофил [w], зелени
  • Хромопласти: червени, оранжеви, жълти [w]
 • Онтогенетично развитие
  • Пропластиди: малки двумембранни органели с по-плътно съдържание и с размери 0.4-1 μm. Най-често в делящи се меристемни клетки. Съдържат кристалоподобни проламеларни тела (предшественици на тилакоидните структури). При осветяване се развиват до хлоропласти, на тъмно – през етиопласти до левкопласти.
  • Левкопласти[w]: безцветни пластиди в клетката, със слабо развита мембранна система. Различават се в зависимост от натрупваните резервни вещества:
   • амилопласти – с натрупана скорбяла
   • протеопласти – с натрупани белтъци
   • елейопласти – с натрупани мазнини
  • Хлоропласти: Развиват се на светло, съдържат хлоофил в тилакоидни мембрани. Това е основната метаболитно активна форма на пластидите
  • Хромопласти: Представляват разрушаващи се пластиди. При разпадането на хлорофила се разпадат и тилакоидите. Остават червените пигменти, които се струпват с други остатъци в паракристалинни структури.
 • Филогенетично развитие на пластидите
  • Теория за серийната ендосимбиоза: Цианобактерия + аеробна хетеротрофна клетка
  • Доказателства
   • Полуавтономност – собствен геном, подобен на цианобактериалния
   • Рибозоми от 70s тип (бактериален тип)
   • Вътрешна мембрана от бактериален тип

 • Хлоропласти [w] [i]
  • Особености на хлоропластите

   • Съдържат се в клетките на зелените части на растенията и по-дълбоко, разположени тъкани като паренхим на кората, коленхим и др.
   • Функция: изпълняват процеса фотосинтеза
   • Извършват пасивно движение в клетката, следствие от цитоплазменото движение с цел оптимална ориентация във връзка с функциите <

   • Форма:
    • Лещовидна при кормусните растения
    • Разнообразна при талусните растения
  • Еволюционни тенденции: увеличаване на фотосинтезиращата повърхност
   • Централен масивен хлоропласт (хроматофор) с разгъвания към перифериятаи слабо развита вътрешномембранна система – при водораслите
   • Множество самостоятелни дребни хлоропласти с регулируема позиция – при висшите растения
    • Размери при висшите растения: 4-6 mkm до 1-5 mkm
    • Брой при висшите растения: от 15 до 50 (100).

  • Химичен състав на хлоропластите

   • вода 60-70%
   • белтъци: 50% с.в., липиди 20-40% с.в.
   • хлорофили[w] (зелени пигменти): 9%
   • каротиноиди[w] (жълто-червени пигменти): 4.5%
   • нуклеинови киселини: РНК 2-4%, ДНК под 5%
   • метални йони: Mg, Fe, Mn, Zn …
    Магнезият е необходим за молекулите на хлорофила
  • Строеж на хлоропластите
   • Мембрани:
    • Двойна мембрана: външната граничи с ендоплазмената мрежа
    • Тилакоиди (ламели) с мембранен строеж. Два типа: на граните и на стромата
   • Грани: пакети от 20-100 тилакоида, осъществяват светлинната фаза на фотосинтезата. След разрушаване на хлорофила се разпадат.
   • Строма: сходна с бактериална цитоплазма, съдържа ДНК, РНК, 70s рибозоми, скорбяла, липофилни гранули

  • Фотосинтеза: процес на превръщане на водата и CO2 в глюкоза и кислород [видео]
   • Светлинна фаза: протича в граните – разпадане на водата до кислород и водородни атоми за редукция на съединения-енергоносители (ATP и NADPH.H)
   • Тъмнинна фаза: протича в стромата – синтез на глюкоза от CO2 с енергия от молекулите енергоносители
 • Хромопласти [i]
  • Червени до жълти пластиди, краен етап от развитието на пластидите
  • Разрушени мембрани, разрушен хлорофил
  • Пигменти в паракристалинни структури: каротини, ксантофили, ликопин
  • Ефект за зоохорията – привличат животните
  • Форма: глобуларни, фибриларни, мембранни, кристалинни, в зависимост от паракристалинните структури и етапа на разрушаване
  • Променливо количество в клетките (различна възраст и качество в клетката)

Митохондрии

  • Наименование: две гръцки думи – „нишка“ и „гранула“
  • Универсален клетъчен органел, срещан в почти всички еукариотни клетки
  • Безцветни, 0.5-3 μm, закръглени или разклонени, 1-1000 в клетка [w]
  • Полуавтономни
 • Произход
  • Онтогенетичен: от ултрамикроскопични мемранни структури в хиалоплазмата.
  • Филогенетичен: ендосимбиоза, обща за всички еукариоти

 • Структура [w] [видео]
 • Външна мембрана
   • дебелина 7 nm, сходна с ендоплазмената
   • неспецифична проницаемост
   • порови белтъци за транспорт на молекули до 5 kD
   • други белтъци
  • Перимитохондриално пространство
  • Вътрешна мембрана
   • дебелина 6 nm
   • образува инвагинации, наречени кристи
   • белтъчно съдържание 75%
   • Оксизоми: гъбести тела (надмолекулни ензимни комплекси) по вътрешната мембрана и кристите – АТФ синтазна активност [видео]
  • Матрикс: ДНК, РНК, рибозоми; съответства на бактериалната цитоплазма
 • Енергетична функция
  • Аеробно дишане (Цикъл на Кребс) – разпадане на глюкозата до CO2 и вода с образуване на енергия (АТФ) чрез окислително фосфорилиране [видео]
  • Акумулатор за енергетични молекули: АТФ (Аденозинтрифосфат) и редуцирани ФАД (флавин аденин динуклеотид) и НАДФ (Никотинамид аденин динуклеотид фосфат).
  • Доставяне на енергия за всички процеси в клетката.
 • Особености
  • Полуавтономност – собствен генетичен апарат, зависим от ядрото. Броят им се увеличава чрез делене на съществуващи, напълно развити митохондрии, чрез изтъняване с последващо прищъпване
  • Старите митохондрии се разграждат от лизозомите
  • Ендосимбиотичен произход

Въпроси:

 1. Кои са характеристиките на пластидите и митохондриите, които ги доближават по устройство до бактериите?
 2. На какво се дължи различният цвят при левкопласти, хлоропласти и хромопласти?
 3. Защо хлоропластите са с константна форма и цвят, а хромопластите варират?
 4. Каква е разликата във функциите на митохондрии и хлоропласти?Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2023. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 31.01.2023 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти