Ядро (nucleus)

обща характеристика, химичен състав, строеж и функции

[w]

 • Конституционна част на клетката
 • Открито от Робърт Браун [w] 1831 г. (нарича го nucleus)
 • Съдържа се във всички еукариотни клетки
 • Произлиза винаги от деленето на съществуващо ядро
 • Временно двумембранен органел (разпадане при клетъчно делене)

Характеристики на ядрото

 • Форма – сферична, по-рядко елипсовидна, яйцевидна, пръчковидна, вретеновидна, звездовидна. [видео]
 • Корелация между формата на клетката и формата на ядрото.
 • Големина: 4-38 μm – различна при различните растения и типове клетки.
 • Месторазположение – непостоянно. В младите клетки винаги е в центъра. Придвижва се в зони, където има активно нарастване, надебеляване на клетъчните стени, нараняване или друга дейност.

Функции на ядрото

 • Контролен център на клетката
 • Репликация (копиране) на ДНК
 • Съхраняване на информация (ДНК)
 • Транскрипция на ДНК (до РНК)
 • Синтез на рибозомни субединици и ядрени ензими

Химичен състав на ядрото

 • Неорганични вещества
  • Вода – над 75%
  • Минерални соли
 • Органични вещества: макромолекули с пространствена форма, групирани в надмолекулни комплекси
  • Нуклеинови киселини
  • ДНК – двойна спирала, опакована като дезоксирибонуклеопротеиди, в състава на хроматина
  • РНК: иРНК, рРНК, тРНК
  • Белтъци – 70-90% от сухата маса
  • Основни – протамини, хистони
  • Кисели – нехистонови
  • Липиди
  • Фосфолипиди
  • Холестерол

Строеж на ядрото

[видео]

 • Ядрена мембрана (ядрена обвивка): двойна мембрана с пори [w]
  • Основна фунция: изолира двата процеса на ДНК експресия – транскрипция и транслация
  • Разпада се по време на митоза
  • Строеж:
   • Две мембрани (външна и вътрешна) с дебелина 7 nm
   • Перинуклеарно пространство 20-60 nm
   • Голям брой пори

  • Особености:
   • Връзка с каналите на ендоплазмената мрежа
   • Вътрешната ядрена мембрана е в контакт с периферния хроматин, в някои случаи с видима белтъчна ламина
   • Грануларният слой на периферния хроматин поддържа целостта на ядрото
   • При пакетирането на периферния хроматин в хромозомите ядрената мембрана се разрушава

  • Ядрени пори
   • 20% от общата площ на ядрената мембрана
   • Закръглени перфорации с диаметър 80-90 nm
    • 3 реда от по 8 гранули (вътрешен, междинен и външен). Размер на гранулите 25 nm
    • Фибрилна „решетка“ насочена към нуклеоплазмата
    • Централна гранула
    • Строго организирани белтъчни глобуларни и фибриларни структури
   • Поров комплекс – съвкупността от всички пори
 • Кариоплазма
  • Ламина (кортекс) – неразтворима белтъчна структура
  • Кариолимфа – близка по състав до хиалоплазмата
   • Синтез на белтъци
   • Връзка между ядърцето и хроматина
  • Хроматин (формира хромозомите)
   • Еухроматин (експресиращ се) – багри се слабо
   • Хетерохроматин (неактивен) – багри се по-интензивно
  • Ядърца[w]
   • Постоянна структура на ядрото;
   • Брой: 1 или 2 до няколко, плътни, без обвивка: дифузна маса с влакнесто-мрежеста структура
   • Функция: синтез на рибозоми и рРНК
   • Строеж
    • Хроматин
    • Фибрили: рибонуклеопротеидни влакна с дебелина 5-10 nm, междинни продукти на рибозомния синтез
    • Гранули: късни продукти на рибозомния синтез

Въпроси:

 1. Защо ядрото няма ендосимбиотичен произход, въпреки че е двумембранен органел?
 2. Коя структура поддържа целостта на ядрената мембрана?
 3. Каква е функцията на ядрените пори?
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2023. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 31.01.2023 от К. Стоянов
www.botanica.gallery

(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти