Чешмеджиев 1979. Кариосистематични изследвания на видовете от род Allium

Чешмеджиев, И. 1979.
Кариосистематични изследвания на видовете от род Allium L. в България.
Фитология, БАН, София, 11, 40-46. Cheshmedjiev, I. 1979.

Резюме: Проведени са кариосистематични изследвания на пет таксона от род Allium от българската флора: A. paniculatum L. (2n=16+2B); A. nanum (Asch. et Gr.) Ceschm. (2n=16); A. melanantherum Panc. (2n=16, 24+1B); A. vineale L. subsp. vineale var. compactum (Thuill.) Aschers. (2n=32); A. amethystinum Tausch (2n=16).

Cheschmedzhiev I. 1979.
Karyosystematic Investigations on Species of the Genus Allium L. in Bulgaria
Phytology, BAS, Sofia, 11, 40-46.

Summary: Karyosystematic studies were caried out on five taxa of the genus Allium in the Bulgarian flora: A. paniculatum L. (2n=16+2B); A. nanum (Asch. et Gr.) Ceschm. (2n=16); A. melanantherum Panc. (2n=16, 24+1B); A. vineale L. subsp. vineale var. compactum (Thuill.) Aschers. (2n=32); A. amethystinum Tausch (2n=16).

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти