Чешмеджиев & Керин. 1978. Влияние на някои химични вещества върху анатомичния строеж на семедели от слънчоглед

Чешмеджиев, И., В.Керин. 1978.
Влияние на някои химични вещества върху анатомичния строеж на семедели от слънчоглед.
Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Сборник от статии изнесени на юбилейната научна сесия по случай 30 годишнината от създаването на института. т. XXIII, кн.1, 71-77.

Резюме: Размерите на клетките на епидермиса, устицата, палисадния и гъбчестия паренхим се увеличават под влияние на гиберилиновата киселина (0.001%), самостоятелно или в комбинация с молибден (0.05%), и намаляват под действие на 2,4-дихлорфеноксиацетат (0.002%), самостоятелно или заедно с молибден (0.05%).

Cheshmedziev, I., V.Kerin. 1978.
Effect of some chemical substances upon the anatomic structure of sunflower cotyledons
Scientific Works, „Vassil Kolarov“ Higher Institute of Agriculture, Plovdiv, vol. XXIII, book 1, 71-77.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти