Чешмеджиев 1979. Кариологично изследване на Allium rotundum

Чешмеджиев, И. 1979.
Кариологично изследване на Allium rotundum L.
Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Сборник от статии изнесени на юбилейната научна сесия по случай 30 годишнината от създаването на института. т. XXIV, кн. 1, 165-168

Резюме: Изследвани са хромозомните набори на A. rotundum при 2n=16,24,40,48. Описани са три типа B- хромозоми диплоидния и една кариологична раса при тетраплоидния A. rotundum.

Cheshmedzhiev, I. 1979.
Kariologic investigation of Allium rotundum L.
Scientific Works, „Vassil Kolarov“ Higher Institute of Agriculture, Plovdiv, vol. XXIV, book. 1, 165-168.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти