Чешмеджиев 1969. Материали върху флората на България

Чешмеджиев, И. 1969.
Материали върху флората на България.
Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XVIII, кн.1, 137-139.

Резюме: Съобщават се нови находища на 25 таксона от флората на България, един вариетет (Lithospermum arvense L. var. bicolor Bert.) и два вида (Sempervivum tectorum L. f. degeneratum Schur. и Eleusine tristachya (Lam.) Lam.) във флората на България. За флората на Гърция се съобщава вида Sedum tuberiferum stoj. et Stef.

Tscheschmedjiew, I. 1968.
Floristische materiallen

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти