Чешмеджиев 1969. Кариологични изследвания на няколко вида лук (род Allium)

Ил. Чешмеджиев. 1969.
Кариологични изследвания на няколко вида лук (род Allium L.) от българската флора.
БАН, Институт по ботаника. Втора национална конференция по ботаника (1969). София. 377-387.

Кариологични изследвания на видовете Allium ursinum L. (2n=14; n=7,8), Allium nigrum L. (2n=16; n=8,9), Allium atropurpureum Waldst. et Kit. (2n=16; n=8,9,10), Allium rhodopaeum Vel. (2n=16+0-fr.; n=8+0-fr.), A. stojanovii Kov. (2n=16; n=8). Кариотипът на A. rhodopaeum се описва за първи път.

Il. Cheshmedzhiev. 1969.
Karyological studies on several species of onions (Genus Allium L.) of the bulgarian flora
BAS, Institute of Botany, Second National Conference of Botany (1969). Sofia. 377-387.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти