Лачева, 2009. Фенологични наблюдения върху плодообразуването на видовете от род Agaricus

PDF
Лачева, М. 2009.
Фенологични наблюдения върху плодообразуването на видовете от род Agaricus (Agaricales) в Тракийската низина
Във: Велчева И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник с доклади), 1.11.2008., Пловдив, 29-35.
Юбилейна научна конференция по екология по повод 20 годишнината от създаването на катедра "Екология и Опазване на Околната Среда" към факултета по Биология на ПУ "Св. Паисий Хилендарски"

Key words: Agaricus, Bulgaria, trophic characteristics, humus saprotrophes

Lacheva, M. 2009.
Phenological Observations on the Fecundity of the Species from Genus Agaricus (Agaricales) in the Thracian Valley
In: Velcheva I., Tsekov A. (eds.), Proceedings of the Anniversary Scientific Conference of Ecology, Nov. 1st. 2008, 29-35.

Abstract: In the current paper few of the peculiarities of the seasonal dynamics of the fecundity of the species from genus Agaricus in the floristic region of the Thracian Valley are presented. The phenological time limits for fecundity are established, based on monthly observations in the natural habitats of three consecutive years of study (2002, 2003, 2004). The optimal and limiting environmental factors (temperature and air humidity) are defined as basic for the development of the fungi from the genus.

Key words: Agaricus, Thracian Valley, phenology

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти