Стойчев, 1990. Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България

Специализиран научен съвет по ботаника при ВАК

Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България
Георги Тодоров Стойчев
Дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на Биологичните науки"

научна специалност 01.06.24 – Микология.
Пловдив, 1990

Рецензенти:
ст.н.с. Боян Роснев, д.с.н.
ст.н.с. Виолета Факирова, к.б.н.
 

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти