Литературни източници

epub версия chm версия apk версия онлайн версия Алексиева А., Божанска Т. & Найденова Й. 2016. Биохимична оценка на селекционни линии пролетен фий (Vicia sativa L. ssp. sativa) и възможности за използването им като зелен фураж. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 19(3): 99-113. Асьов, Б. & Петрова, А.С.(ред.) 2012.  Конспект на висшата флора в […]

 

Raycheva 2011. Rumex confertus (Polygonaceae) in the Bulgarian flora.

PDF Raycheva Tz. 2011. Rumex confertus (Polygonaceae) in the Bulgarian flora. Botanica Serbica, 35(1): 55-39. Abstract: Rumex confertus is an invasive plant to the flora of Bulgaria. The species is the only representative of Rumex, sect. Rumex, subsect. Conferti in Bulgaria. The information about the distribution of the species in the country is contradictory. The […]

 

Терзийски 1976. Електронно-микроскопски проучвания върху генеративните органи на бобовите растения І.

Терзийски, Д. 1976. Електронно-микроскопски проучвания върху генеративните органи на бобовите растения. І. Ултраструктура на клетките на епидермиса на прашниците при Vicia sativa L. и Vicia dumetorum L. Резюме: В статията се съобщават резултати на проведеното електронномикроскопско изследване на ултраструктурата на епидермалните клетки на прашника на V. sativa и V. dumetorum. Установените данни показват, че епидермисът […]

 

Терзийски Д. 1977. Електронно-микроскопски проучвания върху генеративните органи на бобовите растения II

Терзийски, Д. 1977. Електронно-микроскопски проучвания върху генеративните органи на бобовите растения . ІІ. Ултраструктура на клетките от фиброзния слой на прашниците при Vicia sativa L. и Vicia dumetorum L. Фитология, БАН, София, 6, 47-58. Резюме: В статията се съобщават резултати от електронно-микроскопско изследване на клетки от фиброзния слой на прашниците от V. sativa и V. […]

 

микроскопски снимки

Растителна клетка Хлоропласти в клетки от лист на Elodea canadensis Хромопласти в паренхимни клетки от Capsicum annuum Резервна скорбяла при различни видове Прости ексцентрични скорбялни зърна в грудка от Solanum toberosum Кристали и срастъци от луковица на Allum cepa Друзи в листна дръжка от царска бегония Begonia rex Връхна меристема и митоза в корен от […]

 

Fabaceae

Amorpha fruticosa, Anthyllis montana, Anthyllis vulneraria, Astragalus glycyphyllos, Astragalus monspessulanus, Astragalus onobrychis, Astragalus physocalyx Bituminaria bituminosa Chamaecytisus absinthioides, Chamaecytisus albus, Chamaecytisus austriacus, Chamaecytisus calcareus, Chamaecytisus ciliatus, Chamaecytisus frivaldszkyanus, Chamaecytisus hirsutus, Chamaecytisus leiocarpus, Chamaespartium sagittale, Colutea arborescens, Coronilla cretica, Coronilla emerus, Coronilla scorpioides Coronilla varia Dorycnium herbaceum Galega officinalis, Genista carinalis, Genista depressa, Genista lydia, Genista […]

 

Ливадни растения

Ливади Растителни съобщества, съставени главно от мезофилни треви. Не образуват самостоятелни зони и винаги са включени в други такива (от тундрите до пустините). По произход: естествени и изкуствени По начин на ползване: ливади и пасища При прекомерна паша съставът се променя и пасищата обедняват Структура на ливадите Главно многогодишни треви. Ливадите с колямо количество едногодишни […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти