Изменения във връзка с преминаване към хетеротрофно хранене

Категории зависимост от храненето Автотрофи: изходният тип хранене на растенията чрез фотосинтеза Миксотрофи: растения със смесено (полуавтотрофно) хранене Хетеротрофи: растения с несамостойно хранене паразити биотрофи: в симбиоза с гъби (микотрофи) […]

 

Метаморфози на корена

видоизменени корени Кореноплоди Резервни органи, образувани от разрастване на главния корен и отчасти на стъблото Силно развита паренхимна тъкан със запасни вещества (скорбяла, инулин, дизахариди) Образуват се с участието на […]

 

Включения в пластидите

Скорбяла Асимилационна: образува се в в резултат на фотосинтеза в хлоропластите. На тъмно се хидролизира до прости захари с участието на ензима амилаза. Резервна: образува се от транспортирани прости захари […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти