Растения на гората

Различни екологични ниши в зависимост от жизнените форми. Горски фитоклимат, в резултат от развитието на горските видове. Обща площ: 3 746 000 ha (30%). Характерни са широколистните и иглолистните гори. […]

 

Реликти, ендемити, космополити

Реликти широко разпространени през миналите геологични епохи Поради изменения в климатичните условия са с твърде ограничен ареал (реликтов) С различна еволюционна възраст Според името на епохата през която са били […]

 

Семейство Caryophyllaceae /Карамфилови/

Листоразположение: срещуположно Съцветие: дихазий Цветна формула: ✱ Ca(5-4),5-4 Co5-4, 0 A5, +5 G(2-5) ⚥, ♂, ♀ Плод: кутийка, рядко ягода или орехче [w] Значение: лечебни и декоративни растения В българската […]

 

Сезонни изменения. Фенология. Жизнени форми

Фенология Периодични сезонни изменения в живота на растенията, в зависимост от сезонните изменения на средата Фенофази: основни етапи на сезонното развитие набъбване и развитие на пъпките начало и край на […]

 

Съцветия (inflorescentes): характеристика, класификация

Обща характеристика Съставни части Класификация Обща характеристика на съцветията Специализирани клонки с групи от повече или по-малко цветове. Функция: увеличават ефективността и възможностите за опрашване. Еволюционна посока: увеличаване броя цветове […]

 

Цвят (flos). Устройство

Обща характеристика Функции на цвета Произход и еволюция Части на цвета Симетрии на цвета Вариране в цветовете Полови форми Цветни формули Еволюционни тенденции в устройството на цвета Обща характеристика Силно […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти