Ruscus hypoglossum

Ruscaceae: Ruscus hypoglossum /Подезичен залист/ Филокладиите на залиста наподобяват груби листа, но положението на цвета показва, че са със стъблен произход  

 

Райчева & Радукова. 2002. Анатомично изследване на два вида от род Ruscus

Райчева, Цв., Ц. Радукова. 2002. Анатомично изследване на два вида от род Ruscus L. Аграрен Университет – Пловдив. 100 години от рождението на акад. Павел Попов. Научни трудове, т. XLVII, кн. 1, 241-246. Raycheva, Tz., Tz. Radukova. 2002. Аnatomical investigation of two species from the genus Ruscus L. Agricultural University – Plovdiv. 100'th Anniversary of […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти