Ruscus hypoglossum

Ruscaceae: Ruscus hypoglossum /Подезичен залист/ Филокладиите на залиста наподобяват груби листа, но положението на цвета показва, че са със стъблен произход  

 

Райчева & Радукова. 2002. Анатомично изследване на два вида от род Ruscus

Райчева, Цв., Ц. Радукова. 2002. Анатомично изследване на два вида от род Ruscus L. Аграрен Университет – Пловдив. 100 години от рождението на акад. Павел Попов. Научни трудове, т. XLVII, […]

 

семейство Ruscaceae /Залистови/

В по-старите класификации е обединявано с Liliaceae или Asparagaceae; в по-новите класификации включва Convallariaceae Малко семейство – 3 рода с 13 вида Разпространение предимно в Средиземноморието и Европа Близкородствено със […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти