Ruscus hypoglossum

Ruscaceae: Ruscus hypoglossum /Подезичен залист/ Филокладиите на залиста наподобяват груби листа, но положението на цвета показва, че са със стъблен произход  

 

Райчева & Радукова. 2002. Анатомично изследване на два вида от род Ruscus

Райчева, Цв., Ц. Радукова. 2002. Анатомично изследване на два вида от род Ruscus L. Аграрен Университет – Пловдив. 100 години от рождението на акад. Павел Попов. Научни трудове, т. XLVII, кн. 1, 241-246. Raycheva, Tz., Tz. Radukova. 2002. Аnatomical investigation of two species from the genus Ruscus L. Agricultural University – Plovdiv. 100'th Anniversary of […]

 

семейство Ruscaceae /Залистови/

В по-старите класификации е обединявано с Liliaceae или Asparagaceae; в по-новите класификации включва Convallariaceae Малко семейство – 3 рода с 13 вида Разпространение предимно в Средиземноморието и Европа Близкородствено със семейство Asparagaceae – в някои класификационни схеми не е разграничено Полухрасти, чиито разклонения са видоизменени във филокладии, листата са видоизменени в люспи. Цветна формула: ✱↑ […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти