Stoyanov, Raycheva, Karaycheva & Mladenova, 2019. Current State of Collections of Genus Asparagus in Bulgarian National Herbaria

PDFStoyanov P., Raycheva Ts., Karaycheva G. & Mladenova Ts. 2019. Current State of Collections of Genus Asparagus in Bulgarian National Herbaria. Ecologia Balkanica, 11(1): 27-33. http://eb.bio.uni-plovdiv.bg Abstract: Base on the […]

 

Карайчева & Райчева 2018. Хорология на род Asparagus в България

PDF Карайчева Г. & Райчева Цв. 2018. Хорология на род Asparagus L. в България. Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, 61(1): 37-47. DOI: 10.22620/sciworks.2018.01.005 Karaycheva G. & Raycheva Ts. 2018. […]

 

Андреева, Райчева & Стоянов 2018. Инвентаризация на род Ornithogalum

PDF Андреева В., Райчева Цв., Стоянов К. 2018. Инвентаризация на род Ornithogalum (сем. Hyacinthaceae) в хербариума на Аграрен университет – Пловдив (SOA) Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, 61(1): 27-36. […]

 

Asparagus maritimus

Asparagaceae: Asparagus maritimus /Краморска зайча сянка/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Asparagus officinalis

Asparagaceae: Asparagus officinalis /Лечебна зайча сянка/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Asparagus tenuifolius

Asparagaceae: Asparagus tenuifolius /Тънколистна зайча сянка/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Asparagaceae

Asparagus maritimus, Asparagus officinalis, Asparagus tenuifolius Cordyline fruticosa Ruscus aculeatus, Ruscus hypoglossum Convallaria majalis, Polygonatum latifolium, Polygonatum odoratum, Polygonatum verticillatum, Streptopus amplexifolius Hyacinthella leucophaea, Hyacinthus orientalis, Leopoldia comosa, Leopoldia tenuiflora, […]

 

семейство Asparagaceae /Зайчесянкови/

Това семейство е разглеждано с различен състав в литературата. В по-старите класификации голяма част от видовете му са в сем. Liliaceae, или са отнасяни към по-малки семейства. По съвременните класификационни […]

 

Райчева & Радукова. 2002. Анатомично изследване на два вида от род Ruscus

Райчева, Цв., Ц. Радукова. 2002. Анатомично изследване на два вида от род Ruscus L. Аграрен Университет – Пловдив. 100 години от рождението на акад. Павел Попов. Научни трудове, т. XLVII, […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти