Iris germanica

Iridaceae: Iris germanica /Синя перуника/ [restrict] Пререз от лист: проводящите снопчета са допълнително оцветени в червено (увеличение 8×10, оцветяване азорубин-кармоизин) Детайли от пререз на лист (обектив 10x) Напречен пререз на […]

 

Стоянов & Райчева. 2005. Анатомично изследване на листа при българските представители на Pyrolaceae

PDF К. Стоянов, Цв. Райчева. 2005. Анатомично изследване на листа при българските представители на семейство Pyrolaceae Юбилейна научна конференция "Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”, Сборник Научни трудове […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти