Iris germanica

Iridaceae: Iris germanica /Синя перуника/
Част от съдържанието е недостъпнo за гости. Моля, регистрирайте се, зада получите достъп до целия сайт. Регистрацията е безплатна. This content isnt accessible for guests. Please register to see all pages.

П" data-share-imageurl="" data-share-url="https://botanica.gallery/wp/archives/12808" >