Beck 2010. An Introduction to Plant Structure and Development

Beck C.B. 2010. An Introduction to Plant Structure and Development: Plant Anatomy for the Twenty-First Century. Cambridge University Press от google books  

 

Перидерма с лентицел

Перидерма във вдървесинена клонка, в зона с лентицел в снимката: епидерма, корк, фелоген, фелодерма, лещанка, перидерма  

 

Устица от Pelargonium zonale

Устица от долна епидерма на Pelargonium zonale /мушкато/ (увеличение 90×10) в снимката: остеолум, затваряща клетка, основна клетка, епидерма, устица  

 

Трахеи в стъбло от Plectranthus nummularius

Трахеи в стъбло от Plectranthus nummularius (увеличение 8×10, оцветяване азорубин-кармоизин) в снимката: спирално надебелени трахеи, асимилиращ паренхим, хлоропласти, проводящ паренхим  

 

Стъбло от Plectranthus nummularius

Стъбло от Plectranthus nummularius с образуван добавъчен корен. Ксилемът в контакт с добавъчния корен е допълнително оцветен в червено. (увеличение 4×10, оцветяване кармоизин-азорубин) в снимката: добавъчен корен, колатерално снопче към […]

 

Стъбло от Parthenocissus quinquefolia

Снопчесто устройство (Aristolochia-тип) на стъбло от Parthenocissus quinquefolia (увеличение 8×10, оцветяване брилянтно синьо-кармоизин-азорубин) първичен ксилем, вторичен ксилем, камбий, флоем, склеренхим, отворено колатерално снопче, сърцевинен паренхим, сърцевинен лъч, паренхим на кората, […]

 

Смолест канал в лист от Pinus nigra

Смолест канал в лист от Pinus nigra /черен бор/ (увеличение 40×8) в снимката: жлезист епител, смолест канал, склеренхимно влагалище, хиподерма, устица, крипта, епидерма, перицикъл, асимилиращ паренхим  

 

Склеренхимни фибри от Pelargonium zonale

Склеренхимни фибри от листна дръжка на Pelargonium zonale /мушкато/ в снимката: клетъчните стени на склеренхимните влакна са оцветени в червено увеличение 40×10, оцветяване: брилянтно синьо, азорубин, кармоизин  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти