Семейство Ericaceae /Пиренови/

 • Космополити (без пустини, степи), в тропиците – само в планините. По някои схеми е разделено на по-малки семейства – Ericaceae, Rhododendraceae, Pyrolaceae, Monotropaceae, Vacciniaceae.
 • Вечнозелени и листопадни храсти, полухрасти, малки дръвчета [w], по-рядко полухрасти
 • Автотрофи и микотрофи
 • Листа: прости, последователни, срещуположни или в прешлени, без прилистници
 • Цветове: най-често в гроздовидни съцветия
  ↑✱ Ca(5-4) Co(5-4) A10,8,5 G(5-2),(5-2)
 • Опрашване: ентомофилно.
 • Плод: кутийка, ягода
 • Значение: хранителни, декоративни, лечебни

подсемейство Vaccinioideae /Боровинкови/

Вечнозелени и листопадни храсти, полухрасти, малки дръвчета. Завръзът долен. Плодът ягода. Автотрофи. [w] [m][k]

подсемейство Ericoideae /Пиренови/

Вечнозелени и листопадни храсти, полухрасти, малки дръвчета. Автотрофи. [w] [m][k]

подсемейство Arbutoideae /Кумаркови/

Автотрофни дървета и храсти.[k]

 • Arctostaphylos uva-ursi /мечо грозде/[w]
 • [k]

 • Arbutus unedo /жлезиста кумарка; ягодово дърво/[k]
 • : защитен вид от Източни Родопи и Странджа.
  (още по темата)

подсемейство Monotropoideae /Гвачкови/

Полумикотрофни храсти и микотрофни многогодишни растения.[k]

 • род Pyrola /Мурава/[k]: полумикотрофни храсти.
 • род Monotropa hypopitys /Мурава/[k]: безхлорофилни микотрофни многогодишни растения.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 23.10.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти