Препоръчвана литература

Препоръчвана литература за подготовка по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I)

 1. Терзийски Д., Попова М. & Чешмеджиев. И. 1998. Анатомия и морфология на растенията. ВСИ, Пловдив.
 2. Терзийски Д., Попова М. & Чешмеджиев И. 2012. Анатомия и морфология на растенията. АУ, Пловдив.
 3. Попова М., Чешмеджиев И. & Стойчев Г. 1992 (1999). Ръководство за учебна практика по Ботаника. ВСИ, Пловдив.
 4. Стойчев Г., Кожухарова К. & Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. АУ, Пловдив.
 5. Георгиев Г. & Чакалова Е. 1986. Анатомия и морфология на растенията – СУ, София.
 6. Димитров Ст., Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1988. Ботаника, Земиздат, София.
 7. Живкова, Т. 2001. Анатомия и морфология на растенията. I част: Растителна цитология и хистология. Pensoft, София-Москва. 2001.
 8. Калинков В. & Павлов Д. 1993. Ботаника. Мартилен. София.
 9. Нинова, Д. & Воденичаров Д. 1976. Ръководство за самостоятелна подготовка по анатомия и морфология на растенията. Наука и изкуство, София.
 10. Нинова, Д. 1995. Анатомия и морфология на растенията. Университетско издателство на ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив.
 11. Ролан, Ж.К. 1978. Атлас биологии клетки, Москва.
 12. Beck. 2010. Beck C.B. 2010. An Introduction to Plant Structure and Development: Plant Anatomy for the Twenty-First Century. Cambridge University Press. Cambridge.
 13. Dickinson. 2000. Integrative Plant Anatomy. Elsevier. San Diego – San Francisco – New York – Boston – London – Toronto – Sydney – Tokyo.
 14. Mishra S.r. 2009. Understanding Plant Anatomy. Discovery Publishing House. New Delhi.
 15. Λαζαρίδου –Αθανασιάδου Μ. 2009. Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών. ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
 16. Χριστοδουλάκης Ν. Σ. 2011. Ανατομια φυτών. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑ. Αθηνα.

(още източници във виртуалната библиотека)


Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2017. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Онлайн версия обновена на 4.09.2017 от К. Стоянов
www.botanica.gallery & www.botanica.ovo.bg
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти