Делене на клетката. Мейоза.

Видове делене при еукариотните организми

 • Митоза: при нарастване на тъкани: 2n → 2n+2n
 • Мейоза: при образуване на полови клетки и спори: 2n → n+n
 • Амитоза: единични случаи с неправилно разпределяне на генетичния материал

Същност на процеса мейоза

 • Намаляване броя на хромозомите (n) чрез две последователни деления (удвояване преди първото делене) [w]
 • Функция: рекомбинация на генетичния материал между хомоложни хромозоми
 • Характерна само за образуващите се спори или полови клетки

Последователност на мейозата

[видео] [видео] [видео][видео]

Хетеротипно делене

 • Профаза 1 (дълга, с кросинговър)

  Най-продължителна – от няколко денонощия до 1-2 месеца. Функция: специална подготовка на ядрения материал за рекомбинация. Характерна за получаването на полови клетки и спори. Резултат: формиране на биваленти от хомоложни хромозоми

  Етапи:

  • лептотен: стадий на тънките нишки, започва спирализацията на хроматина, хромозомите се захващат за вътрешната страна на ядрената обвивка, хомоложните хромозоми се приближават
  • зиготен: конюгация на хомоложните хромозоми – точно позициониране и здраво свързване (образуване на синаптонемален комплекс) – биваленти
  • пахитен: прилепване на хромозомите (синапсис) за осъществяване на кросинговър; извършва се обмен на хомоложни участъци между несестринските хроматиди на хромозомите
  • диплотен: разделяне на хромозомите (изчезване на синаптонемалния комплекс); различаване на хиазми в местата на рекомбинация; най-продължителен етап
  • диакинеза: разпадане на ядрената мембрана, прекратява се синтеза на РНК, максимална спирализация на бивалентите, разпада се ядрената мембрана

 • Метафаза 1: подреждане на бивалентите в екваториалната плоскост на делителното вретено
 • Анафаза 1: разпадане на връзката между хомоложните хромозоми. Рекомбинираните хомоложни хромозоми (всяка от 2 хроматиди) се насочват към полюсите на делителното вретено.
 • Телофаза1: Bез цитокинеза, често липсва. Формиране на нова ядрена мембрана. По-рядко с цитокинеза, с образуване на диада. Преминаване към интеркинеза.

Резултат: диада от рекомбинирани диплоидни клетки. Основна функция: рекомбинация на генетичния материал.

Разпределят се хромозоми, а не хроматиди.

Интеркинеза

Без синтетични процеси.

Хомеотипно делене

 • Профаза 2: кратка, често неразличима
 • Метафаза 2: формиране на 2 делителни вретена по хомоложни групи
 • Анафаза 2: придвижване на рекомбинирани хроматиди към полюсите на делителните вретена
 • Телофаза 2: обособяване на 4 ядра; цитокинеза; формиране на тетради
 • Цитокинеза

резултат: тетрада от 4 хаплоидни клетки

Особености на мейозата

 • 2 последователни раделяния – на хромозоми и хроматиди
 • Резултат: 4 хаплоидни рекомбинирани клетки
 • функции:
  • Рекомбинация между родителскитве хромозоми
  • Редукция на диплоидния хромозомен набор до хаплоиден
 • Значение:
  • Съхраняване на вида във времето
  • Създаване на разнообразие от признаци
  • Обезпечаване на естествения отбор и еволюцията


  Въпроси:

 1. Кои клетки се делят мейотично? Каква е биологичната роля на мейозата?
 2. Какви са структурните промени на хроматина през хетеротипното и хомеотипното делене?
 3. Коя от фазите е най-подходяща за определяне на хаплоидния хромозомен набор?
 4. В коя от фазите може да се наблюдава рекомбинация на ядрения материал?Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-20243. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 11.01.2024 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти