Иванова & Чешмеджиев 1969. Проучване върху съдържанието на омаин във видовете от рода Merendera

Иванова, А., Чешмеджиев, И. 1969.
Проучване върху съдържанието на омаин във видовете от рода Merendera Ram. в България
Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XVIII, кн. 1, Растениевъдство, 141-144.

Резюме: Определено е съдържанието на алкалоида омаин във всички органи на Merendera sobolifera C.A.M. и M. attica Boiss. et Sprun. в отделните фази от развитието на растенията. Съдържанието на омаин в отделните органи показва значителни колебания. Средното му съдържание в отделните фази е по-постоянно. Най-високо съдържание на омаин съдържат растенията в началото (3.12%, 4.14%) и в края на вегетацията (3.34%, 4.40%).

Ivanova, A., I.Tscheschmedjiew. 1969.
Untersuchung uber den omaingehalt in den arten Gattung Merendera Ram. in Bulgarien

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти