Попова & Чешмеджиев. 1976. Кариологично изследване на род Iris

Попова М., Чешмеджиев И. 1976.
Кариологично изследване на род Iris L. в България.
Фитология, 1976, БАН, София, 5, 57-66.

Резюме: Съобщават се резултати от кариологични изследвания на 8 диворастящи видове на рода Iris, разпространени в България.
Установени са хромозомните числа и са описани кариотиповете на следните видове: I. sibirica L. (2n=28), I. pseudacorus L. (2n=34), I. sintenisii Janka (2n=16), I. graminea L. (2n=34), I. pumila L. (2n=32), I. mellita Janka (2n=24), I. variegata L. (2n=24), I. reichenbachii Heuff. (2n=24). При I. pseudacorus е установен цитотип с 2n=32, при I. reichenbachii – с 2n=48.

Popova M., Ceshmedjiev I. 1976.
Caryologic investigation of the Genus Iris L. in Bulgaria
Phytology, 1976, BAS, Sofia, 5, 57-66.
Abstract: Eight native Bulgarian species of Iris have been studied cytotaxonomically. An analysis of the chromosome number and morphology is made.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти