Попова 1973. Кариологично проучване в рода Polygonatum

Попова, М. 1973.
Кариологично проучване в рода Polygonatum Adans.
Научни трудове ВСИ "В.Коларов" – Пловдив, сер. Растениевъдство, 22(1): 63-68.
Резюме: Изучено е количеството на хромозомите и особеностите на кариотипите на представителите на род Polygonatum Adans., разпространени в България.
Установен е диплоидния хромозомен брой при: Polygonatum officinale All. 2n=2x=20, Polygonatum multiflorum (L.) All. 2n=2x=20, Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. 2n=2x=20 и Polygonatum verticillatum (L.) All. 2n=4x=28. 8 фиг.

Popova, M. 1973.
Karyologische untersuchung in der Gattung Polygonatum Adans.
Scientific Works, "Vassil Kolarov" Higher Institute of Agriculture, Plovdiv, ser. Plant breeding, 22(1): 63-68.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти