Попова 1970. Видовете от род Lilium на Балканския полуостров.

Мария Тодорова Попова
Видовете от род Lilium L. на Балканския полуостров

Дисертация за присъждане на научната степен „Кандидат на биологическите науки“
Висш Селскостопански Институт „В.Коларов“ – Пловдив
Агрономически Факултет
Пловдив, 1970

Maria T. Popova
Investigated Lily Species Distributed in The Balkans
Study presented for the obtaining Ph. D.degree

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти