Николова, 1989. Влияние на някои звена от технологията на отглеждане на медицинска лайка, сорт “Лазур”

Специализиран научен съвет по растениевъдство при ВАК.
ВСИ „Васил Коларов“

Анна Максимова Николова
Влияние на някои звена от технологията на отглеждане на медицинска лайка, сорт „Лазур”, върху продуктивността и анатомо-морфологичния и строеж

дисертация за присъждане на научна степен „Кандидат на селскостопанските науки“

научни ръководители:
доц. к.б.н. И.Г.Ковачев
проф. к.с.н. Д.В.Деков

рецензенти:
проф. к.б.н. М.Т.Попова
ст.н.с. к.с.н. Ср.Златев

София, 1989.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти