Попова 1970. Видовете от род Lilium на Балканския полуостров.

Мария Тодорова Попова Видовете от род Lilium L. на Балканския полуостров Дисертация за присъждане на научната степен “Кандидат на биологическите науки” Висш Селскостопански Институт “В.Коларов” – Пловдив Агрономически Факултет Пловдив, 1970 Maria T. Popova Investigated Lily Species Distributed in The Balkans Study presented for the obtaining Ph. D.degree  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти