Димитров, Делипавлов, Канев & Добрева. 1958. Принос към проучване сената от естествените ливади

Димитров С., Делипавлов Д., Канев С., Добрева И. 1958.
Принос към проучване сената от естествените ливади в някои околии на Варненски и Русенски окръг.
Научни трудове на ВСИ „В.Коларов“, 5, 1958, 145-160, Пловдив.
Резюме: Изучаването на сеното на естествените сенокоси обхваща Варненска, Балчикска, Толбухинска, Тервелска, Силистренска, Тутраканска и Русенска околия. В изследвания район са получени много и разнообразни типове сено. Авторите са обхванали основните, най-важни и най-разпространени типове сено. Установени са 9 типа сено, върху които е проведен ботанически и химически анализ: 1. Agrostis alba L.; 2. Poa silvicola Guss.; 3. Poa palustris L.; 4. Agropyrum repens P.B.; 5. Cynodon dactylon Pers.; 6. Andropogon gryllus L.; 7. Glyceria spectabilis M.K.; 8. Bromus commutatus L. – Agropyrum repens P.B.; 9. Trifolium echinatum M.B.

Dimitrov S, Delipavlov D., Kanev S., Dobreva I. 1958.
Apport a l’etude des foins des praires naturelles dans certains arrondissements et districts de Varna et de Rousse
Wissensschaftlische Arbeiten, Landwirtschaftlische hochshule „W.Kolarow“, 5, 1958, 145-160, Plovdiv.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти