Попова, Чешмеджиев, Терзийски. 2012. Систематика на растенията

Попова М, И.Чешмеджиев, Д.Терзийски. 2012.
Систематика на растенията
Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив

 

Вашият коментар