Действие на камбия в корен от Vicia faba

Действие на камбия в корен от Vicia faba /Бакла/
увеличение 10×8
Част от съдържанието е недостъпнo за гости. Моля, регистрирайте се, зада получите достъп до целия сайт. Регистрацията е безплатна. This content isnt accessible for guests. Please register to see all pages.

 

Вашият коментар