Райчева & Стоянов 2013. Сравнителна анатомия при Limniris

PDF
Райчева Цв. & Стоянов К. 2013.
Сравнителна анатомия на листа при българските видове от секция Limniris (Iridaceae)
Аграрни науки 4(12): 73-77.

Резюме:
Изследвани са четири вида от род Iris, подрод Limniris (Tausch) Spach – Iris pseudacorus, I. sibirica, I. sintenisii и I. graminea. Разграничаването им обикновено се основава на белези на морфологията на цветовете и прицветниците. Някои от видовете показват морфологични близки белези, което води до погрешно определяне на видовете. Резултатите от настоящото изследване имат принос към разграничаване на таксоните от секция  Limniris на базата на различия в листната антомия. Листата са амфистоматични, мезофилът е унифациален при изследваните видове. Въпреки, че строежът на листният мезофил е хомогенен и при изследваните видове има метрични и качествени различия, които кореспондират с таксономичната структура на подрод Limniris. Морфологичо близките видове I. sintenisii и I. graminea се разграничават ясно по по-големият брой устица, основни епидермални клетки и наличие на папили при  I. graminea.  Изготвен е определителен ключ на сериите в подрод Limniris и видовете по анатомични параметри.


Raycheva Ts. & Stoyanov K. 2013.
Comparative leaf anatomy of the Bulgarian species of section Limniris  (Iridaceae)
Agricultural Sciences 4(12): 73-77.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти