Primulaceae

Anagallis arvensis, Anagallis foemina, Androsace hedraeantha, Cyclamen coum, Cyclamen hederifolium, Lysimachia atropurpurea, Lysimachia nummularia, Lysimachia punctata, Lysimachia vularis, Primula deorum, Primula farinosa, Primula frondosa, Primula minima, Primula veris, Soldanella pusilla, […]

 

Семейство Primulaceae /Игликови/

Космополити, предимно в умерените и хладни зони на северното полукълбо Треви или малки храсти [w] Листа: прости, срещуположни, последователни или в розетка Цветове: хомостилни и хетеростилни, в сенник, клас, рядко […]

 

конспект Ботаника (общ курс) – ЛГ и ДГ (редовно)

Ботаника (общ курс) доц. д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководствata за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията. Конспект […]

 

Raycheva, Stoyanov & Kokova 2019. Inventory of Genus Primula in SOA

PDFRaycheva Ts., Stoyanov K. & Kokova P. 2019. Inventory of Genus Primula (Familly Primulaceae) in the Herbarium of Agricultural University – Plovdiv (SOA), Bulgaria Ecologia Balcanica, 11(2): 261-267. Abstract. Genus […]

 

Конспект Ботаника 2 – РЗ (редовно)

Систематика на растенията Конспект за специалност Растителна защита (редовно обучение) доц. д-р Цветанка Райчева Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Царство Mycetalia. Група Eumycota – характеристика (Отдел) Oomycota, […]