Подклас Lamiidae

Разред Gentianales Семейство Rubiaceae /Брошови/ Семейство Gentianaceae /Тинтявови/ Семейство Apocynaceae /Тойнови/ Семейство Asclepiadaceae /Устрелови/ Семейство Oleaceae /Маслинови/ Разред Solanales Семейство Solanaceae /Картофови/ Разред Convolvulales Семейство Convolvulaceae /Поветицови/ Семейство Cuscutaceae /Кукувичопреждови/ […]

 

Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация

Задачи, принципи и методи на систематиката Систематика на растенията: дял от ботаниката – научно изследване на растенията, тяхното разнообразие и взаимоотношения Основни три раздела: Таксономия: принципи, методи и правила за […]

 

Изменения във връзка с преминаване към хетеротрофно хранене

Категории зависимост от храненето Автотрофи: изходният тип хранене на растенията чрез фотосинтеза Миксотрофи: растения със смесено (полуавтотрофно) хранене Хетеротрофи: растения с несамостойно хранене паразити биотрофи: в симбиоза с гъби (микотрофи) […]

 

Метаморфози на корена

видоизменени корени Кореноплоди Резервни органи, образувани от разрастване на главния корен и отчасти на стъблото Силно развита паренхимна тъкан със запасни вещества (скорбяла, инулин, дизахариди) Образуват се с участието на […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти