Семейство Sambucaceae /Бъзови/

Дървета, храсти и тревисти растения Родствени със сем. Caprifoliaceae, в съвременните класификации в състава на Viburnaceae[k] По системата APGIII[w] е включено в сем. Adoxaceae Листа: сложни, срещуположни без прилистници Цветна […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти