Янчев & Райчева 2004. Морфолого-анатомично проучване на съцветието при 4 сорта Lavandula angustifolia

Янчев Ив., Цв.Райчева. 2004. Морфолого-анатомично проучване на съцветието при 4 сорта Lavandula angustifolia Mill. Пета научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 20 май 2004, Пловдив. Сборник доклади, 53-56. […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти