Попова 1973. Кариологично проучване в рода Polygonatum

Попова, М. 1973. Кариологично проучване в рода Polygonatum Adans. Научни трудове ВСИ "В.Коларов" – Пловдив, сер. Растениевъдство, 22(1): 63-68. Резюме: Изучено е количеството на хромозомите и особеностите на кариотипите на […]

 

Streptopus amplexifolius

Convallariaceae: Streptopus amplexifolius /Листообхващащ стрептопус/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Polygonatum latifolium

Convallariaceae: Polygonatum latifolium /Широколистна момкова сълза/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Polygonatum verticillatum

Convallariaceae: Polygonatum verticillatum /Прешленеста момкова сълза/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Polygonatum odoratum

Convallariaceae: Polygonatum odoratum /Миризлива момкова сълза/ [restrict] Рафиди в идиобласти от коренище. Обектив 40x. Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Convallaria majalis

Convallariaceae: Convallaria majalis /Момина сълза/ [restrict] Периксилемно концентрично проводящо снопче от коренище. Обектив 10x. Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Asparagaceae

Asparagus maritimus, Asparagus officinalis, Asparagus tenuifolius Cordyline fruticosa Ruscus aculeatus, Ruscus hypoglossum Convallaria majalis, Polygonatum latifolium, Polygonatum odoratum, Polygonatum verticillatum, Streptopus amplexifolius Hyacinthella leucophaea, Hyacinthus orientalis, Leopoldia comosa, Leopoldia tenuiflora, […]

 
Exit mobile version
Към лентата с инструменти