Salicornia europaea

Chenopodiaceae: Salicornia europaea /Солянка/ Този вид понася силно засоляване и образува съобщества в солниците на Атанасовското езеро. Местообитанията от този тип са включени в мрежата Натура 2000.  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти