Подклас Caryophyllidae

Разред Caryophyllales Семейство Portulacaceae /Тученицови/ Семейство Cactaceae /Кактусови/ Семейство Caryophyllaceae /Карамфилови/ Семейство Nyctaginaceae /Никтагинови/ Семейство Amaranthaceae /Щирови/ Семейство Chenopodiaceae /Лободови/ разред Polygonales Семейство Polygonaceae /Лападови/ Въпроси: Напишете цветните формули и характеристиките на плодовете на разгледаните семейства от Caryophyllidae. Посочете белезите за еволюционна примитивност и еволюционна напредналост. ↑ ← → Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти