Семейство Alismataceae /Лаваницови/

Главно многогодишни водни и блатни треви[w] Листа: в розетка, два типа: подводни приседнали и надводни с дръжки Цветове: с двоен околоцветник (белег за примитивност): * Ca3 Co3 A6-∞ G∞ ⚥ Съцветие: гроздовидно или метличесто Плод: сборно орехче Представители: Alisma plantago-aquatica /Лаваница/ [w] Sagittaria sagittifolia /Стрелолист/[w] ↑ ← → Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти