Райчева & Стоянов 2013. Сравнително анатомично проучване на пет вида от род Asparagus в България

PDF Райчева Цв. & Стоянов К. 2013. Сравнително анатомично проучване на пет български вида от род Asparagus в България. Екология и бъдеще – Научно списание за селскостопанска и горска наука, 12(2), 16-21. Raycheva Ts. & Stoyanov K. 2013. Comparative Anatomical Study of Five Species of Genus Asparagus in Bulgaria Journal of Agricultural Science and Forest […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти