Пластиди и митохондрии – строеж и функции

Общи характеристики Двойна мембрана външна от еукариотен тип вътрешна от бактериален тип Енергетична функция – с тилакоиди или кристи (вътрешномембранни структури) Полуавтономност – собствена ДНК и експресионен апарат (реплизоми, РНК-полимерази, […]

 

Типове клетъчна организация

Прокариоти и еукариоти. Общи белези и разлики. Теория за ендосимбиозата. Произход на хлоропластите и митохондриите.  

 
Към лентата с инструменти