Митоза в корен от Allium cepa

регистрирайте се, за да получите достъп до всички снимки  

 

Делене на клетката. Мейоза.

Видове делене при еукариотните организми Митоза: при нарастване на тъкани: 2n → 2n+2n Мейоза: при образуване на полови клетки и спори: 2n → n+n Амитоза: единични случаи с неправилно разпределяне на генетичния материал Същност на процеса мейоза Намаляване броя на хромозомите (n) чрез две последователни деления (удвояване преди първото делене) [w] Функция: рекомбинация на генетичния […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти