Изпит Ботаника I – РЗ(з)

Изпит по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност Растителна защита (задочно обучение) ще се проведе на 08.10.2018 в VII аудитория (във факултета по РЗА) от 11:00 изпитващ преподавател: доц. д-р К. Стоянов  

 

Извънредна ликвидация – РЗ, ЕООС.

Извънреден ликвидационен изпит по “Анатомия и морфология на растенията” (Ботаника Ι) и “Систематика на растенията” (Ботаника II) за специалностите “Екология и опазване на околната среда” (редовно и задочно обучение) и “Растителна защита” (задочно обучение) ще се проведе на 13.09.2018 г. от 12:00 в зала 316Б на катедра Ботаника в АУ Пловдив Изпитващ преподавател: доц. д-р […]

 

Извънредна ликвидация – РЗ, ЛГ, АП

Извънреден ликвидационен изпит по “Анатомия и морфология на растенията” (Ботаника Ι) и “Систематика на растенията” (Ботаника II) за специалностите “Растителна защита” (редовно обучение) , Лозаро-градинарство (задочно обучение) и Агрономство-полевъдство (задочно обучение) ще се проведе на 13.09.2018 г. от 12:00 в зала 316Б на катедра Ботаника в АУ Пловдив Изпитващ преподавател: доц. д-р Цветанка Райчева  

 

Ликвидационна сесия Ботаника – АП и ЛГ

Ликвидационнен изпит по Ботаника – “Анатомия и морфология на растенията” и “Систематика на растенията“, за специалностите “Агрономство-полевъдство” и “Агрономство-лозароградинарство”, ще се проведе на 26.04.2018, от 10:00, в III аудитория на АУ-Пловдив. Изпитващ преподавател: доц. д-р Цветанка Райчева  

 

Ликвидационна сесия Ботаника – РЗ

Ликвидационнен изпит по Ботаника – “Анатомия и морфология на растенията” и “Систематика на растенията“, за специалност “Растителна защита”, ще се проведе на 24.04.2018, от 12:00, в IV аудитория на АУ-Пловдив. Изпитващ преподавател: доц. д-р Кирил Стоянов  

 

Ликвидационна сесия Ботаника – ЕООС

Ликвидационнен изпит по Ботаника – “Анатомия и морфология на растенията” и “Систематика на растенията“, за специалност “Екология и опазване на околната среда”, ще се проведе на 23.04.2018, от 12:00, в IV аудитория на АУ-Пловдив. Изпитващ преподавател: доц. д-р Кирил Стоянов  

 

Извънреден изпит Ботаника I и II

Извънреден поправителен изпит по Ботаника (“Анатомия и морфология на растенията” и “Систематика на растенията“) ще се проведе на 28.03.2018 от 11:00 в зала 316а на катедра Ботаника и Агрометеорология. Изпитващ преподавател: доц. д-р К. Стоянов.  

 

Извънреден поправителен изпит по Ботаника

Извънреден поправителен изпит по Ботаника (“Анатомия и морфология на растенията” и “Систематика на растенията“) ще се проведе на 28.03.2018 от 10:00 в зала 316б на катедра Ботаника и Агрометеорология. Изпитващ преподавател: доц. д-р Цв. Райчева.  

 

Изпит Ботаника II – РЗ(з)

Изпит по Систематика на растенията (Ботаника II) за специалност Растителна защита (задочно обучение) ще се проведе на 23.02.2018, от 10:00 в III аудитория на АУ. Изпитващ преподавател: доц. д-р К. Стоянов Конспектът е достъпен от тук.  

 

Поправителен изпит Ботаника Ι – РЗ

Изпит по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност “Растителна защита” ще се проведе на 20.10.2017, от 10:00 в ΙII аудитория на АУ-Пловдив. Материалите за самостоятелна подготовка са достъпни от тук. Конспектът е достъпен от тук. Изпитващ преподавател: доц. д-р Кирил Стоянов.