Извънреден ликвидационен изпит

Извънреден ликвидационен изпит по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията ще се проведе на 14.07.2020, от 10:00 във II аудитория на АУ. Изпитът е за студенти от специалностите Екология и опазване на околната среда (редовно и задочно обучение), Растителна защита (редовно и задочно обучение), Обща агрономия (задочно обучение) и Лозароградинарство (задочно обучение) […]

 

Извънреден ликвидационен изпит

Извънреден ликвидационен изпит по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията ще се проведе на 7.07.2020, от 10:00 в III аудитория на АУ. Изпитът е за студенти от специалностите Екология и опазване на околната среда (редовно и задочно обучение), Растителна защита (редовно и задочно обучение), Обща агрономия (задочно обучение) и Лозароградинарство (задочно обучение) […]

 

ПРОМЯНА В ДАТАТА! поправки Ботаника 1 – ЕООС(р)

Поправителен изпит по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност “Екология и опазване на околната среда” ще се проведе на 6.02.2020 от 10:00 ч. в зала 316а в катедрата. Промяната в датата е поради неотложен ангажимент на изпитващия преподавател. изпитващ преподавател: доц. д-р Кирил Стоянов  

 

Поправителен изпит Ботаника I – РЗ(р)

Изпит по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност “Растителна защита” ще се проведе на 30.01.2020 от 11:00 ч. в I аудитория на АУ. изпитващ преподавател: доц. д-р Цветанка Райчева  

 

Изпит Ботаника 1 – ЕООС(р)

Изпит по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност “Екология и опазване на околната среда” ще се проведе на 29.01.2020 от 10:00 ч. в IV аудитория на АУ. изпитващ преподавател: доц. д-р Кирил Стоянов  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти