Извънреден изпит Ботаника I и II

Извънреден поправителен изпит по Ботаника (“Анатомия и морфология на растенията” и “Систематика на растенията“) ще се проведе на 28.03.2018 от 11:00 в зала 316а на катедра Ботаника и Агрометеорология. Изпитващ преподавател: доц. д-р К. Стоянов. 39 total views, no views today Катедра Ботаника и Агрометеорология към Аграрен университет – Пловдивза студентипроектиCEBDER 

39 total views, no views today

 
print

Извънреден поправителен изпит по Ботаника

Извънреден поправителен изпит по Ботаника (“Анатомия и морфология на растенията” и “Систематика на растенията“) ще се проведе на 28.03.2018 от 10:00 в зала 316б на катедра Ботаника и Агрометеорология. Изпитващ преподавател: доц. д-р Цв. Райчева. 19 total views, no views today Катедра Ботаника и Агрометеорология към Аграрен университет – Пловдивза студентипроектиCEBDER 

19 total views, no views today

 
print

Изпит Ботаника II – РЗ(з)

Изпит по Систематика на растенията (Ботаника II) за специалност Растителна защита (задочно обучение) ще се проведе на 23.02.2018, от 10:00 в III аудитория на АУ. Изпитващ преподавател: доц. д-р К. Стоянов Конспектът е достъпен от тук. 218 total views, no views today проектиКатедра Ботаника и Агрометеорология към Аграрен университет – ПловдивКонспект Ботаника 2 – ЕООС и […]

218 total views, no views today

 
print

Поправителен изпит Ботаника Ι – РЗ

Изпит по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност “Растителна защита” ще се проведе на 20.10.2017, от 10:00 в ΙII аудитория на АУ-Пловдив. Материалите за самостоятелна подготовка са достъпни от тук. Конспектът е достъпен от тук. Изпитващ преподавател: доц. д-р Кирил Стоянов. 453 total views, no views today проектиКатедра Ботаника и Агрометеорология към Аграрен […]

453 total views, no views today

 
print

Поправителен изпит Ботаника I – ЕООС

Поправителен изпит по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност “Екология и опазване на околната среда” ще се проведе на 19.10.2017, от 11:00 във ΙΙ аудитория на АУ-Пловдив. Материалите за самостоятелна подготовка са достъпни от тук. Конспектът е достъпен от тук. Изпитващ преподавател: доц. д-р Кирил Стоянов. 438 total views, no views today проектиКатедра […]

438 total views, no views today

 
print

Поправителен изпит Ботаника I – ЛГ

Поправителен изпит по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност “Агрономство-полевъдство” ще се проведе на 19.10.2017, от 10:00 във IΙ аудитория на АУ-Пловдив. Материалите за самостоятелна подготовка са достъпни от тук. Конспектът е достъпен от тук. Изпитващ преподавател: доц. д-р Цветанка Райчева. 320 total views, no views today проектиКатедра Ботаника и Агрометеорология към Аграрен […]

320 total views, no views today

 
print

Изпит Ботаника I – РЗ

Изпит по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност “Растителна защита” ще се проведе на 13.10.2017, от 10:00 в VIΙ аудитория на АУ-Пловдив. Материалите за самостоятелна подготовка са достъпни от тук. Конспектът е достъпен от тук. Изпитващ преподавател: доц. д-р Кирил Стоянов. 766 total views, no views today проектиКатедра Ботаника и Агрометеорология към Аграрен […]

766 total views, no views today

 
print

Изпит Ботаника I – АП

Изпит по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност “Агрономство-полевъдство” ще се проведе на 12.10.2017, от 10:00 във ΙI аудитория на АУ-Пловдив. Материалите за самостоятелна подготовка са достъпни от тук. Конспектът е достъпен от тук. Изпитващ преподавател: доц. д-р Цветанка Райчева. 517 total views, no views today проектиКатедра Ботаника и Агрометеорология към Аграрен университет […]

517 total views, no views today

 
print

Изпит Ботаника I – ЛГ

Изпит по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност “Агрономство-лозароградинарство” ще се проведе на 11.10.2017, от 10:00 във ΙI аудитория на АУ-Пловдив. Материалите за самостоятелна подготовка са достъпни от тук. Конспектът е достъпен от тук. Изпитващ преподавател: доц. д-р Цветанка Райчева. 176 total views, no views today Катедра Ботаника и Агрометеорология към Аграрен университет […]

176 total views, no views today

 
print

Изпит Ботаника I – АП

Изпит по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност “Агрономство-полевъдство” ще се проведе на 6.10.2017, от 10:00 във Ι аудитория на АУ-Пловдив. Материалите за самостоятелна подготовка са достъпни от тук. Конспектът е достъпен от тук. Изпитващ преподавател: доц. д-р Цветанка Райчева. 526 total views, no views today проектиКатедра Ботаника и Агрометеорология към Аграрен университет […]

526 total views, no views today

 
print