Гергана Карайчева

(профил) Гергана Евгениева Карайчева, асистент g.karaycheva@au-plovdiv.bg 2017: Бакалавър по Агрономство (Полевъдство), АУ-Пловдив 2020: Магистър по Растениевъдни науки, АУ-Пловдив 20.02.2023: Асистент в катедра Ботаника и Агрометеорология, АУ-Пловдив списък публикации  

 

Попова 1979. Кариологично проучване на рода Fritillaria

Попова, М. 1979. Кариологично проучване на рода Fritillaria L. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Сборник от статии изнесени на юбилейната научна сесия по случай 30 годишнината от създаването на […]

 

Kiril Stoyanov

(на български) https://orcid.org/0000-0002-1329-4891 Dr. Kiril Stoyanov, Docent (Assoc.Prof.) НАЦИД www.botanica.gallery e-mail: k_stoyanov@au-plovdiv.bg; nomtax@gmail.com; orobanche@abv.bg tel. (+359 32) 654332 personal blog: nomtax.blogspot.com citations: google scholar ResearchGate profile Academia profile Born in […]

 

Кирил Стоянов

(in English) https://orcid.org/0000-0002-1329-4891 д-р Кирил Христов Стоянов, доцент НАЦИД www.botanica.gallery e-mail: k_stoyanov@au-plovdiv.bg; nomtax@gmail.com; orobanche@abv.bg тел. (+359 32) 654332 личен блoг: nomtax.blogspot.com цитирания: google scholar ResearchGate профил Academia профил Роден в […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти