Попова 1979. Кариологично проучване на рода Fritillaria

Попова, М. 1979. Кариологично проучване на рода Fritillaria L. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Сборник от статии изнесени на юбилейната научна сесия по случай 30 годишнината от създаването на института. т. XXIV, кн. 1, 160-163 Резюме: Съобщават се първи резултати от започнато биосистематично проучване на видовете от род Fritillaria L. в България. Установени са […]

 

Tsvetanka Raycheva

(на български) Dr. Tsvetanka Georgieva Raycheva, docent (associated professor) Head Department e-mail: raicheva@abv.bg tel. (+359 32) 654332 https://orcid.org/0000-0002-9968-9017 Born in 08.03.1970, Kaloyanovo, Plovdiv District, Bulgaria. Graduation1999: MSc. Agricultural production, Higher Agricultural Institute, Plovdiv. Since 06.07.2000 – assistant-professor in Department Botany, Agricultural University of Plovdiv. Since 06.2007 – senior assistant-professor. 24.06.2009 – PhD. thesis „Biosystematic study […]

 

Kiril Stoyanov

(на български) https://orcid.org/0000-0002-1329-4891 Dr. Kiril Stoyanov, Docent (Assoc.Prof.) www.botanica.gallery e-mail: k_stoyanov@au-plovdiv.bg; nomtax@gmail.com; orobanche@abv.bg тел. (+359 32) 654332 personal blog: nomtax.blogspot.com citations: google scholar ResearchGate profile Academia profile Born in Plovdiv, Bulgaria, 26.11.1970. Graduation:1996 – Biologist, MSc. Molecular and Cellular Biology – University of Plovdiv, Faculty of Biology 01.04.1997 – 05.07.2000: Bilogist / database specialist in […]

 

Кирил Стоянов

(in English) https://orcid.org/0000-0002-1329-4891 д-р Кирил Христов Стоянов, доцент www.botanica.gallery e-mail: k_stoyanov@au-plovdiv.bg; nomtax@gmail.com; orobanche@abv.bg тел. (+359 32) 654332 личен блoг: nomtax.blogspot.com цитирания: google scholar ResearchGate профил Academia профил Роден в Пловдив, България, 26.11.1970. oбразование: 1996 – Биолог, магистър по Молекулярна и клетъчна биология – Пловдивски Университет, Биологичен факултет 01.04.1997 – 05.07.2000: Биолог / специалист бази данни […]

 
Към лентата с инструменти