Попова 1979. Кариологично проучване на рода Fritillaria

Попова, М. 1979. Кариологично проучване на рода Fritillaria L. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Сборник от статии изнесени на юбилейната научна сесия по случай 30 годишнината от създаването на […]

 

Кирил Стоянов

(in English) https://orcid.org/0000-0002-1329-4891 д-р Кирил Христов Стоянов, доцент www.botanica.gallery e-mail: k_stoyanov@au-plovdiv.bg; nomtax@gmail.com; orobanche@abv.bg тел. (+359 32) 654332 Омръзнали са ни телефонни обаждания с рекламна или измамна цел. Молим да се […]

 
Exit mobile version
Към лентата с инструменти