Попова 1979. Кариологично проучване на рода Fritillaria

Попова, М. 1979.
Кариологично проучване на рода Fritillaria L.
Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Сборник от статии изнесени на юбилейната научна сесия по случай 30 годишнината от създаването на института. т. XXIV, кн. 1, 160-163

Резюме: Съобщават се първи резултати от започнато биосистематично проучване на видовете от род Fritillaria L. в България.
Установени са хромозомните числа и някои особености на кариотиповете на следните четири вида: Fritillaria graeca Boiss. et Sprun. – 2n=24; Fritilla pontica Wahl. – 2n=24; Fritillaria orientalis Adams. – 2n=18; Fritillaria stribrnyi Vel. – 2n=24.

Popova, M. 1979.
Kariologic study of Genus Fritillaria L. in Bulgaria
Scientific Works, „Vassil Kolarov“ Higher Institute of Agriculture, Plovdiv, vol. XXIV, book. 1, 160-163.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти