Семейство Apocynaceae /Тойнови/

 • Тропични и субтропични дървета, храсти и треви, с млечни цеви [w]
 • Листа: прости, срещуположни или прешленести
 • Цветове: единични или в гроздовидни и сенниковидни съцветия
  ✱ Ca5 Co(5) A5 G2-5
 • Лечебни, декоративни и отровни растения
 • Представители:
  • род Vinca /Зимзелен/[w]
   • V. herbacea /Тревист зимзелен/[w]: по сухи каменливи места
   • V. minor /Дребен зимзелен/[w]: култивира се
   • V. major /Едър зимзелен/[w]: култивира се
  • Апоцинум venetum /Тойна/: по пясъци по крайбрежието
  • Nerium oleander /Зокум/[w]: средиземноморски декоративен вид, отровен

  (още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 18.07.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължителноа>
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ