Семейство Mimosaceae /Мимозови/

 • Тропични и субтропични растения без европейски видове[w]
 • Близкородствени с Caesalpiniaceae
 • Дървета, храсти и лиани
 • Листа: перести или сложноперести, при някои – превърнати в кладодии; с прилистници, при някои – видоизменени в бодли.
 • Цветове: актиноморфни, обикновено приседнали, при някои в гроздовидни или сенниковидни съцветия
  * Ca(5) Co5 A G1
 • Тичинки: много с яркочервени дръжки, свободни или срастнали в основата с венчето
 • Плод: боб
 • Представители: Няма естествено разпространени представители в България. Някои виидове се култивират като декоративни.
  • Albizia julibrissin /Копринеста албиция/[w]: декоративно дърво от Централна Азия
  • Mimosa pudica /Срамежлива мимоза/[w]: бразилски представител, чувствителен на допир
  • Acacia nilotica /Бабул, Арабска акация/[w]: източник за гума арабика
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 18.07.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти